Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

lonelypassenger
9525 fcce 390
fb.com
Reposted frompierdolony pierdolony viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
8346 e3da 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
2299 7b18 390
lonelypassenger
7956 e218 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamikrokosmos mikrokosmos
5000 4f0c 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamikrokosmos mikrokosmos
9117 1c1e 390
Reposted fromamatore amatore viatobecontinued tobecontinued
8509 47ed 390
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Leniuchowanie jest zdrowe. Uruchamia płynące z wnętrza chęci, pomysły, dążenia. Gorsza jest odwrotność leniuchowania - przymus robienia czegokolwiek.

— Piotr Zborowski, terapeuta
Reposted fromkyte kyte viasleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— Władysław Broniewski
lonelypassenger
6618 1ed5 390
Reposted fromzrazik zrazik viasleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
Całe życie jest wyłącznie czekaniem, od gówniarstwa do starości na coś czekamy, na pierwszy szkolny dzwonek i przerwę w lekcjach, na ostatni dzwonek i upragniony czas wolny, który spędzamy na czekaniu, aż nadejdą kolejne obowiązki, czekaniu na jedzenie i na moment, gdy nasze jelita uporają się z nadmiarem jedzenia, czekaniu na upragnioną pracę i wytęskniony urlop, czekaniu na podwyżkę, na miłość i czekaniu aż ta miłość się skończy, czekaniu na chorobę i na dzień, kiedy będzie można zdrowym wstać z łóżka, wszystko jest tylko czekaniem, cała reszta to zabijanie czasu pomiędzy kolejnymi oczekiwaniami, tym straszniejsze, że kiedy nadchodzą rzeczy, na które czekaliśmy, okazuje się, że nie przynoszą żadnych rozwiązań, są rozczarowujące, i wtedy zaczyna się czekanie na coś następnego.
— Varga - Trociny
lonelypassenger
Często bowiem jadam śniadania w pociągach, oczywiście najczęściej jadam w trzygwiazdkowych hotelach, ale zdarza się, że nie zdążam, a nie lubię jeść w pośpiechu, dostaję od tego wzdęcia, nie muszę chyba dodawać, jak bardzo nie lubię wzdęć, choć czasami myślę, że w tym kraju wszyscy są wzdęci, cierpią na zbiorowe, permanentne wzdęcie, Polska to kraj wzdęty, nawet nie nadęty, ale wzdęty właśnie, bo wszystko rozgrywa się w trzewiach, nie w sercach i mózgach, tylko jelitach, tam się rodzi narodowe wzdęcie.
— Varga - Trociny

January 27 2020

lonelypassenger
lonelypassenger
lonelypassenger
0750 0e2d 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
lonelypassenger
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
lonelypassenger
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl