Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

lonelypassenger
lonelypassenger
9641 99e8 390
Reposted fromslodziak slodziak viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
9569 2a6a 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viamikrokosmos mikrokosmos
lonelypassenger
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
lonelypassenger
0144 0e16 390
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
4405 acde 390
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
9776 771d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
5453 bbf8 390
Reposted fromBabson Babson viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
3493 7168 390
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
5810 9ff1 390
Reposted fromkattrina kattrina viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl