Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2020

lonelypassenger
2006 02fe 390
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viaretaliate retaliate
lonelypassenger
8935 71bd 390
Reposted fromrol rol viadreamadream dreamadream
lonelypassenger
8339 0a51 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadreamadream dreamadream
lonelypassenger
8401 d86b 390
Reposted fromnoirceur noirceur viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
5710 d9fb 390
Przybora. 
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
0720 60cc 390
lonelypassenger
3123 7065 390
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
5141 c982 390
Reposted fromTugasafado Tugasafado viatobecontinued tobecontinued
2737 64b2 390
Reposted frombrumous brumous viawishyouwerehere wishyouwerehere
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl