Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

lonelypassenger
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
1669 054e 390
Reposted fromursa-major ursa-major viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
6471 1adb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
0699 d43f 390
Reposted fromobscurewaifu obscurewaifu viabreakaway breakaway
lonelypassenger
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
lonelypassenger
8738 88ee 390
lonelypassenger
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabreakaway breakaway
lonelypassenger
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
lonelypassenger
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatobecontinued tobecontinued
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
lonelypassenger
lonelypassenger
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viatobecontinued tobecontinued
9580 15b0 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
lonelypassenger

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2181 e46a 390
Reposted fromzniszcze zniszcze viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl