Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

lonelypassenger
8269 c746 390
Ona mi szepcze, żebym ją jeszcze tak mocno przytulił
— Quebonafde (via wartosciowosc)
lonelypassenger

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viakeeplooking keeplooking
4311 a9df 390

dinosgf:

archive moodboard for @2kyung 💫

lonelypassenger
5120 ccf6 390
Bernard Plossu, Puerto-Angel, Mexique, 1970
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
lonelypassenger
0113 02a9 390
Reposted fromnumbereight numbereight viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
9452 24ee 390
500 days of summer
Reposted fromhtheory htheory vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2872 36cc 390
Reposted fromshepard shepard vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
9617 320a 390
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
lonelypassenger
5324 45e5 390
Reposted fromnfading nfading viasleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
6137 9f09
Reposted fromneddy neddy viasleepingsickness sleepingsickness
1726 fea7 390
lonelypassenger
1138 2093 390
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl