Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

lonelypassenger
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaover-land over-land
lonelypassenger
5664 c885 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
lonelypassenger
1042 fa0a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
lonelypassenger
4392 b68d 390
lonelypassenger
8226 d73e 390
Reposted frommelipramine melipramine viacziczi cziczi
7336 64e3 390
lonelypassenger
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
lonelypassenger
0422 0756 390
lonelypassenger
Napewno znasz takie noce, ten destrukcyjny moment, w którym każda myśl waży grubo ponad tonę.
— Demonologia - Szczerze
lonelypassenger
5002 6bdb 390
Reposted frompoppyseed poppyseed vialaparisienne laparisienne
Reposted fromweheartit weheartit vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
5681 20c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky viaover-land over-land
lonelypassenger
8545 15e4 390
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
lonelypassenger
3019 fbde 390
lonelypassenger
Reposted fromMoonTide MoonTide viaclerii clerii
lonelypassenger
4182 d42b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
lonelypassenger
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl