Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
lonelypassenger
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
8320 d382 390
lonelypassenger
9838 0fae 390
lonelypassenger
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
lonelypassenger
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
7618 7158 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
lonelypassenger
2426 d4e8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
5548 13c5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
6102 6d03 390
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacziczi cziczi

June 14 2017

lonelypassenger
6376 c70b 390
lonelypassenger
6512 fa85 390
lonelypassenger
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2849 daa1 390
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl