Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lonelypassenger
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaover-land over-land
lonelypassenger
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
lonelypassenger
6960 54c0 390
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viaover-land over-land
lonelypassenger
3523 7fb8 390
Reposted fromsarazation sarazation viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
6377 ecd1 390
Reposted fromwetryagain wetryagain viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
Myślę, że na pewno ciężko jest żyć samemu w miejscu, w którym ktoś nas opuścił. Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami, “Kronika ptaka nakręcacza”
Reposted fromiblameyou iblameyou viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacziczi cziczi
lonelypassenger
9142 f03e 390
Reposted fromChibichan Chibichan viacziczi cziczi
lonelypassenger
0741 a7de 390
Reposted frommiststueck miststueck viaover-land over-land
lonelypassenger
0274 2787 390
lonelypassenger
3443 90fc 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
6623 6fc9 390
lonelypassenger
4277 907e 390
lonelypassenger
3416 5506 390
lonelypassenger
3852 c6e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
lonelypassenger
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
lonelypassenger
3182 f52b 390
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaover-land over-land
lonelypassenger
lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl