Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2019

lonelypassenger
5156 1d86 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
Reposted frombluuu bluuu viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
2017 4ebb 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
9903 e186 390
Reposted fromcontigo contigo vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
2321 6ae2 390
Reposted fromdailylife dailylife vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
7418 e528 390
Reposted fromnutt nutt vianieprzygoda nieprzygoda
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi vianieprzygoda nieprzygoda
lonelypassenger
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione

August 03 2019

lonelypassenger
3078 92b6 390
Reposted fromonlyman onlyman viawiks wiks
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
6712 f37c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
lonelypassenger
lonelypassenger
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
lonelypassenger
1322 e1fd 390
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl