Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

lonelypassenger
0463 5bfa 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
7908 14b7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
5640 9c87 390
Reposted fromfau fau vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaparisienne laparisienne
1208 e936 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaclerii clerii
lonelypassenger
4479 8f6d 390
lonelypassenger
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
lonelypassenger
2712 691b 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
1040 816b 390
lonelypassenger
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaover-land over-land
Nie ma czegoś takiego jak nowy początek, trzeba żyć ze świadomością popełnionych błędów.
— J. Picoult - W imię miłości (via tea-luck)
Reposted frommakswilczur makswilczur viaover-land over-land
lonelypassenger
7 form miłości....

lubienie: intymność, ale bez zaangażowania czy namiętności.
zadurzenie: namiętność bez zaangażowania czy intymności.
pusta miłość: zaangażowanie bez namiętności czy intymności.
romantyczna miłość: intymność i namiętność, ale bez zaangażowania.
niedorzeczna miłość: zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności.
partnerska miłość: zaangażowanie i intymność, ale bez namiętności.
miłość doskonała: zaangażowanie, intymność i namiętność.
Reposted fromkamdz kamdz viaover-land over-land
lonelypassenger
Czas poplątał kroki.
— Coma.
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaover-land over-land
lonelypassenger
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromcassieplacebo cassieplacebo viaseeyousoon seeyousoon
lonelypassenger
7511 5125 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
4586 d475 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaover-land over-land
lonelypassenger
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaover-land over-land
lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl