Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lonelypassenger
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacoolenough coolenough
lonelypassenger
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalmostlover almostlover
lonelypassenger
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viaCannonball Cannonball
2875 6bbc 390

unexpected-caller:

Me and my future wife

Reposted fromteamroquette teamroquette viacoeurina coeurina
lonelypassenger
lonelypassenger
9613 44c2 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacziczi cziczi
lonelypassenger
7959 ab2c 390
Reposted fromTangizz Tangizz viairmelin irmelin
lonelypassenger
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaseeyousoon seeyousoon
lonelypassenger
lonelypassenger
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
8191 c560 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi
lonelypassenger
6459 81a6 390

April 23 2017

7625 cc6a 390

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoolenough coolenough
lonelypassenger
Kim jestem dla Ciebie?
lonelypassenger
9546 0512 390
Reposted fromvertheer vertheer viaCannonball Cannonball
lonelypassenger
2529 7ec8 390
Reposted fromfriends friends viacoeurina coeurina
lonelypassenger
Reposted frommeem meem viacoeurina coeurina
lonelypassenger
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl