Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
lonelypassenger
4179 01e9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
lonelypassenger

Jeśli ktoś ma cię uszczęśliwić, to masz przejebane. Bo nikt poza Tobą Cię nie uszczęśliwi.  

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/11/12/co-jest-po-i-zyli-dlugo-i-szczesliwie/#more-3584
Reposted frompanikea panikea viawiks wiks
4806 cc0e 390
Reposted fromwowimtired wowimtired viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
lonelypassenger
lonelypassenger
7804 fb7a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
5427 8b5d 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
4512 4728 390
lonelypassenger
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
lonelypassenger
8555 bdae 390
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
7051 fd5c 390
lonelypassenger
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
8812 1911 390
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viawiatrem-upojeni wiatrem-upojeni
lonelypassenger
2465 a3c6 390
Reposted fromlouse louse vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
Reposted fromcappaque cappaque vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
lonelypassenger
0030 e33d 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl