Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

lonelypassenger
lonelypassenger
7113 bfa3 390
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialaparisienne laparisienne
7576 2ecb 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viapolyphonicsoul polyphonicsoul
lonelypassenger
Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
lonelypassenger
3238 ed31 390
Reposted frominspiro inspiro viawiks wiks

March 22 2018

lonelypassenger
Z treningiem jest jak ze związkiem. To że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty, nie oznacza że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać, efekty znikną.
— Akop Szostak
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
3268 2f6a 390
lonelypassenger
7823 dd2b 390
lonelypassenger
lonelypassenger
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
lonelypassenger
lonelypassenger
1366 0a8a 390
lonelypassenger
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
5197 f2ba
Reposted fromgreensky greensky viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viacziczi cziczi
lonelypassenger
lonelypassenger
5302 a7f1 390
Reposted fromnoone97 noone97 viacziczi cziczi

March 21 2018

lonelypassenger
4538 f78d 390
lonelypassenger
4409 6d7b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl