Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

lonelypassenger
4878 6343 390
Reposted fromzrazik zrazik viaover-land over-land
2246 0540 390

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
lonelypassenger
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamadream dreamadream
lonelypassenger
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viaover-land over-land
lonelypassenger
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
lonelypassenger
- kocha się kogoś za coś
- kocha się kogoś za nic
- kocha się kogoś mimo wszystko
— prof. M. Andrzejewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
Reposted frombluuu bluuu viacziczi cziczi
lonelypassenger
6424 df8c 390

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viacziczi cziczi
lonelypassenger
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viacziczi cziczi

October 18 2017

lonelypassenger
Kiedyś bardzo się bałam być odrzucona. Dlatego kłamałam, nie mówiłam o swoich potrzebach, nie prosiłam: „Nie rób tego” albo „Zrób to”. Byłam trochę nieszczera, miałam pretensje, ale nie sygnalizowałam, że jest mi źle. Później było już po związku, bo kiedy człowiek nie krzyczy, że się pali, to kto ma zadzwonić po straż pożarną?
— Katarzyna Grochola
Reposted fromlivhanna livhanna viaover-land over-land
lonelypassenger
Często, gdy leżeliśmy przytuleni do siebie, kładłam głowę na jego piersiach. Gładził delikatnie moje włosy, a ja słuchałam jego bijącego serca. […] Gdy zasypiał, patrzyłam godzinami na niego, jak oddychał miękko i spokojnie. Czasami na moment jego oddech przyśpieszał i wargi rozchylały się lekko. I wtedy chciałam być w jego głowie. Wtedy najbardziej…
— Wiśniewski - "Zespoły napięć"
Reposted fromcountingme countingme viaover-land over-land
lonelypassenger
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viairmelin irmelin
lonelypassenger
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaover-land over-land
Ze mną jest coś nie tak.
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaover-land over-land
lonelypassenger
lonelypassenger
5988 a70f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
1032 39f3 390
lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl