Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

lonelypassenger
lonelypassenger
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
Mam zły dzień od paru dni.
Reposted fromboli boli viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
0894 60ce 500
Reposted fromgabrielawodiczko gabrielawodiczko viawiks wiks
lonelypassenger
Nie pozwól nikomu by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— znalezione
lonelypassenger

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
lonelypassenger
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viasleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
Reposted fromoll oll viakeeplooking keeplooking
lonelypassenger
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
lonelypassenger
0015 f618
Reposted fromdailylife dailylife viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
7290 a727
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaxvou xvou
lonelypassenger
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaxannabelle xannabelle
lonelypassenger
lonelypassenger
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
lonelypassenger
9612 968c
lonelypassenger
8218 bf4f
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl