Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

lonelypassenger
lonelypassenger
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaover-land over-land
lonelypassenger
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaover-land over-land
lonelypassenger
0409 24d3 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
lonelypassenger
9712 0f89 390
Reposted fromoutoflove outoflove viabreakaway breakaway
lonelypassenger
8520 57da 390
Reposted frommeumego meumego viabreakaway breakaway
lonelypassenger
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacziczi cziczi
lonelypassenger
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
0812 d72f 390
Reposted fromscorpix scorpix vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
4292 b0dd 390
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaparisienne laparisienne
4115 7a8d 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
lonelypassenger
1211 696e 390
Reposted from777727772 777727772 viawiks wiks
1535 587d 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viawiks wiks
lonelypassenger
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
lonelypassenger
1149 e082 390
Reposted fromIriss Iriss viadreamadream dreamadream
lonelypassenger
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl