Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

lonelypassenger
9723 59e4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
2830 edc4 390
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
7964 b590 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
3638 7217 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
4397 7282 390
Reposted fromhuntersouls huntersouls vialaparisienne laparisienne
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2805 c091 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
lonelypassenger
4353 1728 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiks wiks
lonelypassenger
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Nigdy nie licz na pieniądze faceta. Nigdy nie pozwól sobie na to, aby stała się utrzymanką.  Trzeba być dziewczynką niezależną finansowo, żeby – jak się związek posypie – nie zostać w totalnej dupie. Albo – gdy serduszko już nie będzie pukać do tego pana – żeby można było normalnie odejść.
— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2016/01/07/ona-czuje-we-mnie-piniadz-jak-poradzic-sobie-z-kasa-w-zwiazku/
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
6875 296b 390
Gossip Girl.
Reposted fromfantom fantom viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger

October 09 2018

lonelypassenger
4844 543f 390
Reposted fromunterland unterland viacrystalline crystalline
lonelypassenger
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viacrystalline crystalline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl