Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

lonelypassenger

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
lonelypassenger
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaover-land over-land
lonelypassenger
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
3348 596e 390
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
0101 c34f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
lonelypassenger
-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
3360 36de 390
Reposted fromrosejalea rosejalea vialaparisienne laparisienne
7954 85c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
lonelypassenger
3186 0954 390
Reposted fromsolovely solovely vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
2092 e415 390
<3
lonelypassenger
lonelypassenger
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
lonelypassenger
bliscy boją się być blisko,
żeby nie być dalej
miłości się nie szuka
jest albo jej nie ma,
nikt z nas nie jest samotny
tylko przez przypadek
(...)
kochamy wciąż za mało
i stale za późno
— Twardowski
Reposted fromscandal scandal viasleepingsickness sleepingsickness
lonelypassenger
5957 44e5 390
Wrocław 1963
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl